healing

Healing har funnits så länge människan har existerat och känt av en högre spirituell närvaro, en intelligent energi som kommunicerar och ger oss guidning. Vi kan kalla det för Gud, en högre energi eller använda en annan termologi eller andra definitioner. När man ser tillbaka i tiden har naturen har alltid varit viktig och spelat en stor, för att inte säga avgörande roll, precis som den kan vara idag. 
I och med de starka bindningarna till naturen och det spirituella började shamaner, medicinmän och medicinkvinnor, healers bli en naturlig del i de olika samhällena och kulturerna, och använda sina kunskaper för att hjälpa och guida andra. 
I dag är allting annorlunda och runt om i världen finns det tekniker som många gånger är en blandning
 av både de gamla kunskaperna och de nya.

Nya tekniker och användningssätt blandas med det ursprungliga och den kraftfulla, kärlekfulla energin, som ligger till grund för allt.

Det viktigaste är inte vilken typ av healing man använder utan INTENTIONEN, tanken, önskan, som personen har som utövar healingen. Vi skulle vilja säga att det är en avgörande faktor för att det ska bli fungera och bli framgångsrikt. Intentionen och att healern är i samklang med den spirituella världen och med Universums lagar. 

Vi är alla en del av denna Energin och har möjlighet att vara delaktiga av den gudomlig energin på olika sätt och olika nivåer beroende på vår egna kunskap. 

HUR FUNGERAR HEALING? VAD GÖR DEN?
Det är ett nära samarbete mellan mottagaren, healern och healerns spirituella hjälpare, vilka är nära för att tillåta och hjälpa healern med överföring av den healande energin. För att skapa och bygga upp ett starkt och bra samarbete, en relation, mellan healern och de spirituella hjälparna krävs en hel del arbete. Den här typen av samarbete kallar man för Transhealing.
Healingen går automatiskt dit den behövs, både i kroppen och i sinnet, och är guidad av den högre energi.

DU KAN BOKA TID MED OSS FÖR HEALING.
Om du vill ha healing så kan vi erbjuda dig healing som är både "live" alltså fysiskt närvarande, och på distance. Det är ingen som helst skillnad på kvaliteten på healingen beroende på vilket sätt du föredrar.
Vi berättar  för dig vad vi känner in och vilka budskap vi får från den spirituella världen, både före och efter healingen.
Ta kontakt med oss för att boka tid
HÄR! Klicka på HÄR så kommer du till vår kontaktsida.
OBS! Om du vill ha kontakt med Carina i Sverige så gå in på www.carinashem.se
**Vi vill betona att använda eller få healing på intet sätt är något som motsätter sig eller ersätter läkares ordinationer, medicinering eller läkarvård. 

Vi kommer att ge dig möjligheten att upptäcka, använda och att arbeta med HEALING, genom att erbjuda workshops på olika nivåer.  Ta en titt under vår flik under vår sida WORKSHOPS där våra olika utbildningar kommer att finnas att tillgå.